1 2 >

Kesim Makinaları

 

Kesim makinesi tekstil sektöründe artan talebi karşılayabilmek adına başvurulan seri üretim yöntemini destekleyen makinelerden biridir. İnsan nüfusunun sürekli olarak artması ve moda trendlerinin hızla değişmesi, tekstil sektörünün hızlı ve bir o kadar da esnek üretim yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu hız ve esnekliği sağlayabilmek için farklı makineler kullanılmaktadır. Bu makinalardan biri olan kesim makinası da kumaşların deste biçiminde çoklu kesilmesine imkân tanımaktadır. Kıyafet kalıplarının hazırlanmasında büyük kolaylık sağlayan kesim makinaları, tekstil endüstrisinin bel kemiklerinden birini teşkil etmektedir. Teknik alanda her geçen gün yaşanan gelişmeler, kesim makinalarının da daha gelişkin formlara ulaşmasına kapı aralamaktadır. 

 

Kesim Makinası Çeşitleri

 

Kesim makineleri, sahip oldukları özellikler ile yerine getirdikleri işlevlere bağlı olarak farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedir. Kesim işlemlerinde yaygın olarak kullanılan makine türlerinden bazıları şunlardır: 

  • Yuvarlak Kesim Makinaları: Kesim makinaları arasında en basit türlerden biri olan yuvarlak kesim makinaları, sabit pozisyonda olan kumaşın el ile yönlendirilen spiral benzeri bir makine ile kesilmesini sağlamaktadır. 
  • Dik Kesim Makinaları: Yuvarlak kesim makineleri ile kıyaslandığı zaman dik kesim makineleri daha kullanışlıdır. Zira bu makinelerde makinenin elde taşınmasına gerek yoktur. Dikey bir bıçağa sahip olan bu makinelerde makine kolay hareket edecek biçimde tasarlanmıştır. El ile müdahale yalnızca makineye yön vermek için gereklidir. 
  • Biye Kesim Makinaları: Top halindeki kumaşların şeritler halinde kesilmesini sağlayan biye kesme makinası kapladığı yer bakımından oldukça büyüktür. Biye kesme işlemi son derece hassasiyet gerektirdiğinden dolayı, bu makinalar otomatik olarak çalışmaktadır. Özellikle günümüzde bilgisayar teknolojisi ile desteklenen biye kesme makinaları, bu işin daha hızlı ve hatasız yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 
  • Pastal Kesim Makinaları: Tekstil sektöründe önem arz eden işlemlerden biri de pastal hazırlamadır. Bu işlemi yapmak için kullanılan pastal kesim makinesi bir ray sistemi üzerinde otomatik olarak gidip gelen bir bıçaktan oluşmaktadır. 
  • Hızar Kesim Makinaları: Hızar makinesi makinenin sabit kaldığı ancak kumaşın el ile sürekli olarak hareket ettirilerek kesildiği makinelerdir. Makine sabit olduğundan dolayı hızar makinası ile çok büyük parça kumaşları kesebilmek oldukça zorlayıcıdır. Günümüzde lazer teknolojilerinin entegre edildiği ve hassas lazer kesim yapabilen hızar kesim makinaları da mevcuttur. 

 

Kesim Makinesi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Kesim motoru satın alınacağı zaman dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktaların gözden kaçırılması, kesim makinalarından istenilen verimin elde edilememesine ve makinenin âtıl halde kalmasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda üzerinde durulması gereken ilk husus, alınacak makine türünün belirlenmesidir. Yukarıda belirtilen makine türlerinden hangisinin tercih edileceği, işletmenin üretim portföyü ve işleme kapasitesi doğrultusunda karara bağlanmalıdır. Makine türünün belirlenmesinin ardından, makine gücüne de odaklanılması gereklidir. Kesim makinası ürünleri farklı güç değerlerine sahiptir. Gereğinden fazla güçlü bir makine almak, elektrik tüketimini artırarak maliyetlerin yükselmesi gibi bir olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Düşük güçlü makineler ise kumaşı çiğneme, kesememe ya da daha küçük desteler halinde kesim yaparak zaman kaybının yaşanmasına yol açmaktadır. Bu yüzden de işletme ihtiyaçları iyi belirlenmeli ve bu ihtiyaçlara en uygun kesim makinasının alınmasına gayret edilmelidir. 

 

Üzerinde durulması gereken hususlardan bir diğeri ise makinenin otomatiklik düzeyidir. Tam otomatik makineler, insan emeğine duyulan ihtiyacı en alt seviyeye indirmekte ve hem daha kusursuz hem de daha hızlı kesim yapılabilmesine olanak tanımaktadır. Buna karşın manuel makineler ya da kısmi otomatik makineler insan tarafından yönetildikleri için daha yüksek hata payına sahiptir. Son olarak da tercih edilecek kesim makinesinin bıçak boyutu göz önünde bulundurulmalıdır. Küçük bıçaklara sahip olan makinalar hareket alanını kısıtlama ve işleri yavaşlatma gibi bazı dezavantajlar barındırmaktadır. 

 

Kesim Makinası Fiyatları

 

Kesim makinalarının fiyatları, makine seçimini etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu makinalar sahip oldukları otomatik ya da manuel olma durumları, güçleri, markaları gibi özelliklerine göre farklı fiyatlara sahiptir. Ayrıca tercih edilecek kesim makinesi türü de fiyat üzerinde doğrudan etkilidir. Ancak kesim makineleri arasından seçim yaparken fiyata odaklanmak yanlış bir yaklaşımdır. Bunun yerine daha iyi özelliklere sahip ve daha kaliteli makine seçimi yapmaya odaklanılması gereklidir. Dilerseniz web sitemiz üzerinden farklı markalara ait çeşitli kesim makinalarını inceleyebilir ve internetin sunmuş olduğu olanaklardan yararlanarak anında sipariş oluşturabilirsiniz.